Při polním dnu ve firmě Stagra Studená jsme měli možnost posoudit porost pšenice ozimé, který byl založen secím strojem Pronto DC s výbavou pro přesný výsev jednotlivých zrn.

Asi nejlepším řešením po kukuřici na zrno je zpracování půdy kypřičem Tiger MT. Ten půdu rozpracovává postupně nejprve dvěma řadami velkých talířů a následně pak dvěma řadami radliček.

V říjnu navštívil české zemědělce hlavní představitel firmy pan Michael Horsch se sérií přednášek, které se dívaly do budoucnosti zemědělství a do jeho vztahů s obyvateli.

Podzimní číslo firemního časopisu terraHORSCH:
slovenské a české vydání - čtěte zde.

Chybějící pracovní síly nastartovaly u zemědělců poptávku po strojích s velkým výkonem. Zemědělci na si tak letos vyzkoušeli secí stroj Serto 12 SC o záběru 12 metrů při setí ozimé pšenice.

I nadále postihuje většinu oblastí sucho, které má závažné dopady na vývoj nově založených porostů řepky a obilovin. Jak přistupovat k nerovnoměrnému vývoji rostlin a na které scénáře se připravit?

Hlavní konstrukční změna se týká pěchu - nově bude pěch sloužit výhradně k utužení nakypřené půdy a pro přepravu bude mít Tiger samostatný podvozek.

Cílem předvádění Serta 12 SC ve společnosti Lupofyt Chrášťany bylo ukázat, že dokáže přesně dodržet hloubku setí, spolu s přesným dodržením výsevku. Celý dvoukomorový zásobní vůz o objemu 6 000 l (60:40) vezl pouze osivo pšenice.

Přestože se při setí zvedala oblaka prachu, nožové radličky vynášely zavlhlou půdu na povrch. Po třech dnech byla řepka v děložních lístcích a na konci srpna měly rostliny řepky již čtyři pravé listy.

Máme určité možnosti, které mohou proti vlivům sucha zafungovat. Rozdělili bychom tato opatření na krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá