V současnosti na polích dobře vidíme rozdíly, kde jsme podmítali včas a pozdě, jsme kde pozdě ošetřili výdrol a kde sejeme správně nebo příliš hluboko.

Radličky Ultra Low Disturbance jsou vyvinuty pro hluboké kypření při omezeném promíchávání půdy. Příklad praktického využití ve stroji Focus při setí řepky se současným rozrušením zhutněného podorničí.

Kvůli přirozeným vlastnostem jílovitých slévavých půd bývá jejich zpracování velmi problematické. Podívejte se na zpracování pouze 14 dní po posledních srážkách, a to kombinovaným talířovo-radličkovým kypřičem Terrano 6 MT.

Velmi důležitou roli to, co předchází setí - způsob zpracování půdy. Jestliže se dále zaměříme na různé způsoby setí, pak je třeba konstatovat, že mnozí pěstitelé hledají stále něco nového, ať už nové hybridy, výsevky nebo secí stroje.

Znojemsko postihlo letos katastrofální sucho. Přesto se panu Markovi z Únanova podařilo založit vynikající porosty řepky, díky pružné technologii Focus. Přečtěte si o jeho postupu.

Nárokům zpracování těžkých půd byla uzpůsobena nová radlička ULD. Používá předsunutý nos a je osazená karbidovými destičkami po celé hloubce. Radlička je dělená a tak je možné měnit pouze nos, který se opotřebovává nejrychleji.

Cruiser díky malé vzdálenosti 15 cm mezi navazujícími radličkami zajišťuje velmi kvalitní a celoplošné rozdrobení půdy. Toto uspořádání má přednost i v tom, že se vytváří minimum hrud i na těžších půdách, případně za mokra.

Akciová společnost DVP Agro Rajhrad reaguje na klesající bilanci organické hmoty v půdách a proto doplnili osevní postup o strniskové meziplodiny, pěstované s vysokou intenzitou tvorby nadzemní i kořenové hmoty.

V průběhu letošního léta se zemědělělcům představuje nový velkozáběrový radličkový podmítač Cruiser XL, určený pro první zpracování půdy po sklizni a pro předseťovou přípravu půdy.

Z médií je delší dobu cítit tlak na zemědělce, kteří jsou označováni za hlavního původce sucha, a také záplav. Veřejnosti se předkládá, že kvůli špatnému zacházení s půdou dochází k jejím ztrátám, a vlivem chemizace se ničí kvalita vody.