Po roce chceme připomenout výsledky a.s. Uniagris Pěnčín a ukázat, s jakou spolehlivostí zde využívají metodu Focus pro založení špičkových porostů ozimých řepek.

Cruiser XL uplatní svoje hlavní přednosti ve spojení se secím strojem Focus TD nebo novinkou Serto SC. Secí stroj Serto SC používá botky PowerDisc, které nejvíce vyniknou v těžko zpracovatelných půdách s větším podílem hrud. Zde se botky PowerDisc...

Způsob přihnojení Grain&Fertilizer má význam především u pozdně setých plodin, protože hnojivo se nachází blízko klíčících rostlin a ty pak mají okamžitý přístup k živinám.

Ve DV Polanka nad Odrou našli způsob, jak využívat ke zpracování mokré půdy hloubkový kypřič Tiger 4 MT. Ten používá pneumatikový pěch, který není demontovatelný, ale v Polance ho upravili právě pro tyto podmínky.

Jednou z novinek značky Horsch pro rok 2018 je širokozáběrový secí stroj Serto SC. Je určen především pro větší podniky, které provádějí přípravu půdy a vlastní setí odděleně.

Rozdíly v úspěšnosti technologie StripTill v USA a v Evropě jsou způsobeny klimatickými podmínkami. Metoda StripTill, která se u nás naopak velmi osvědčila, a je považována za průlomovou v moderním pěstování řepky, je založena na technice Focus.

Akciová společnost Rostěnice používá kombinovaný kypřič Tiger 6 MT pro hluboké zpracování půdy po zrnové kukuřici jedním přejezdem. Podívejte se na ukázku jeho práce při vysoké půdní vlhkosti.

Podzimní číslo firemního časopisu terraHORSCH:
slovenské a české vydání - čtěte zde.

Podnik Hospodářské družstvo Unhošť zásadně zvýšil kvalitu zpracování půdy a setí. Posílil tak svoji konkurenceschopnost při obsazování půdní držby.

Družstvo vlastníků v Polance nad Odrou používá pro zpracování mokré těžké půdy radličkový kypřič Terrano 5 FM. Dokážou strniště středně hluboko jedním přejezdem a bez hrud připravit k setí ozimé pšenice.