Zprávy

Vše o HORSCH učit tady. Ať už je to nový produkt nebo praktikant projekt - ve zkratce, nové informace od HORSCH.

Porosty obilovin mají letos slabě vyvinutý kořenový systém.

Zde najdete naše doporučení k jarním aplikacím.

Pro podniky, které často potřebují zpracovávat půdy hlouběji

je určen nový podmítač Joker HD s talíři o průměru 62 cm.