Zprávy

Vše o HORSCH učit tady. Ať už je to nový produkt nebo praktikant projekt - ve zkratce, nové informace od HORSCH.

Minule jsem popsal obecné požadavky a předpoklady k úspěšnému pěstování meziplodin, aby přinesly očekávaný efekt. Dnes se zaměřím na stroje firmy HORSCH, se kterými je možné meziplodiny kvalitně založit. Nejdříve pouze krátce zmíním DuoDrill, či...

Ve dvou následujících článcích se chci věnovat tématu, o kterém se stále více při návštěvách podniků diskutuje, a to jsou meziplodiny. Vedou mne k tomu dva důvody. Prvním důvodem je možnost zvyšování půdní úrodnosti a obsahu humusu v půdě, při...

Novou dimenzi v zakládání porostů přináší RowControl. V zásadě to je SectionControl určený pro pneumatické secí stroje Horsch Pronto, Focus a Serto. Systém SectionControl již nabízíme na našich strojích dlouho, a protože je hojně využíván, zemědělci...