Zpracování půdy, utužení, setí

Princip Pronto

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Setí a hnojení | Princip Pronto

Princip Pronto

Zpracování půdy, utužení, setí

Jaké cíle musí secí technika splňovat?

 • Precizní výsev – protože jen to zrno, které je perfektně uloženo, poskytne špičkový výnos.
 • Vysoká rychlost – protože optimální okamžik zasetí je časově omezen.
 • Výsev po různé přípravě půdy – protože optimalizované zpracování půdy šetří náklady.

Jak dosahuje Pronto rovnoměrného vzcházení?

 • Čelní DiscSystem kypří, urovnává a produkuje jemnozem.
 • Pneumatikový pěch zajišťuje hloubkové utlačení a jednotné podmínky pro každou secí botku. Mnoho úzkých pneumatik velkého průměru, namontovaných na pevném hřídeli, zajišťuje vysoký stupeň urovnání.
 • Secí botky TurboDisc jsou díky své vysoké poddajnosti (až 15 cm) schopny přesně kopírovat povrch půdy. Tím jsou všechna semena uložena stejnoměrně a přesně v nastavené hloubce.
 • Čtyři pryžové bloky přenáší na botku přítlak až 120 kg a zaručují klidný běh botky i při vysoké rychlosti.
 • Kopírovací kolečko na konci těla botky navádí botku přesně v hloubce a zajišťuje tak optimální přitlačení půdy kolem osiva.

Rychlost

 • Velmi malý pracovní odpor – díky nízké hmotnosti a efektivnímu nářadí, které šetří palivo
 • Vysoká plošná výkonnost – díky pracovní rychlosti 10 až 20 km/h
 • Rychlé otáčení na souvrati – díky kompaktní stavbě
 • Krátké časy pro plnění – díky velkým zásobníkům pro osivo a hnojivo

Jednoduchost

 • Krátká příprava – díky snadnému připojení k tažnému prostředku
 • Rychlé spuštění – díky jednoduchému nastavení výsevku, hloubky setí a přítlaku botek
 • Bezproblémová výměna osiva
 • Nízké náklady na údržbu

Spolehlivost

 • Výsevní botky TurboDisc – precizní ukládání osiva při vysoké rychlosti
 • Jednotlivě hloubkově naváděné botky TurboDisc s vestavěnými tlumiči rázů
 • Přesné sledování povrchu půdy až do 15 cm výškového rozdílu
 • Plynulé nastavení přítlaku botek TurboDisc v rozsahu od 5 do 120 kg/botku