Naše měřítko

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Postřiková technika Leeb AX | Naše měřítko

NAŠE MĚŘÍTKO:

NEJLEPŠÍ HADICE JE ŽÁDNÁ HADICE.

Rozvodný systém

 • Vícecestný kohout pro tlakovou stranu se nachází na ovládacím panelu
 • Optimální zásobování ramen, naplavovací šachty, mísiče a vnitřního čištění nádrže
 • Optimalizovaná instalace hadic v celé šířce ramen pro rychlou distribuci a cirkulaci postřikové jíchy

Naplavovací šachta

 • Výkonné plnění vstřikovacích trysek
 • Výklopná naplavovací šachta s plynovým tlumičem
 • Panel nástrojů s barevnými ovládacími páčkami
 • Horní a dolní vyplachovací trysky zajišťují vírovou cirkulaci pro rychlé naplnění tekutiny. Velmi dobře se hodí také pro granulát.
 • Čisticí tryska kanystru

Cirkulace až k dílčímu záběru

 • Cirkulace účinného roztoku až k dílčímu záběru, jakmile je zapnuté postřikové čerpadlo.
 • Při prvním zapnutí dílčích záběrů je účinný roztok k dispozici a promíchaný díky krátkým instalacím hadic od ventilu dílčího záběru k tryskám.

Čištění trysek

 • Snadné čištění: Sací stranu čerpadla nastavte na čerstvou vodu – nyní se tryskový rozvod propláchne čistou vodou; poté otevřete sekce a ještě několik sekund stříkejte vodu – nyní jsou všechny trysky čisté.

Základní vybavení