NOVÁ ÚROVEŇ PŘESNOSTI PRO SECÍ TECHNIKU HORSCH

RowControl

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | RowControl

RowControl

Rozdělovací věž RowControl posouvá úroveň SectionControl secí techniky na zcela novou úroveň!
Ale nová distribuční věž umí víc než jen SectionControl:

 • Možnost vypínání jednotlivých řádků
 • Volně volitelné kolejové řádky
 • Volně nastavitelná vzdálenost řádků

Tyto funkce jsou možné, protože rozdělovací věž dokáže od sebe oddělit proud vzduchu a tok osiva bez toho, aniž by bylo ovlivněno příčné rozdělení.Možnosti SectionControlu, včetně vypínání jednotlivých řádků, umožňují šetřit hnojivo a osivo. Tím, že se zabrání přesévání na souvrati, v klínech nebo při objíždění překážek, je vývoj jednotlivých rostlin lepší, méně si konkurují a jsou méně náchylné chorobám Zamezí se přesévání a přehnojení na souvratích a v klínech, což je pro farmáře snadný způsob, jak ušetřit peníze.

RowControl je k dispozici pro následující stroje

 • Express 3 KR
 • Focus 6 TD
 • Pronto 3 DC
 • Pronto 4 DC
 • Pronto 6 DC
 • Serto 10 SC
 • Serto 12 SC

Požadavky na RowControl

Traktor

 • Pro přesné zapínání a vypínání sekcí je zapotřebí kvalitní RTK signál
 • Hranice pole a souvraťové linie pomáhají stroji rozpoznat SectionControl

Aktivace

 • Track Leader II pro správu kolejových řádků
 • SectionControl pro přesné zapínání a vypínání řádků
 • Pro přesné řízení několika komponent u strojů s dvoukomorovým zásobníkem je nutná aktivace MultiControl