ContourFarming

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | ContourFarming

ContourFarming

ContourFarming je automatická regulace frekvence dávkování po celé pracovní šířce stroje při jízdě v zatáčkách. Pro takové plodiny, jako je kukuřice, slunečnice nebo cukrová řepa, zadává zemědělec podle druhu a stanoviště optimální hustotu výsevu, resp. cílovou hustotu porostu, přičemž většinou vychází ze svých zkušeností. Každá odrůda má svou vlastní toleranci, např. 60 000 až 75 000 rostlin na hektar. Také na souvrati, resp. v zatáčkách nebo při jízdě v obloucích by se mělo množství osiva pohybovat v tomto rozmezí. Konstrukční řada HORSCH Maestro se svými jednotlivě elektricky poháněnými dávkovači je ideálním základem pro integrování automatické regulace množství osiva v zatáčkách, resp. při jízdě v obloucích. S výbavou ContourFarming dostanou Maestro 16, 24 a 36 SW dva přídavné radarové senzory pro měření rychlosti, které jsou namontovány na protilehlých koncích křídel stroje a snímají tam rychlost. Standardně montovaný radarový senzor se nachází uprostřed stroje. Jede-li stroj zatáčkou, snímá radarový senzor na vnitřní straně zatáčky pomalejší rychlost a ten na vnější straně vyšší rychlost. Jakmile tento rozdíl přesáhne 0,6 km/hod, je každému jednotlivému řadovému motoru dávkovačů automaticky na základě vložené regulační křivky předána hodnota opravená o změnu rychlosti. Podle měření za určitou časovou jednotku tak stroj uloží na řádcích na vnitřní straně zatáčky méně osiva a na vnější straně více osiva, čímž osevní množství na hektar zůstává konstantní. Tento proces probíhá automaticky a umožňuje optimálně vyčerpat výnosový potenciál příslušné plodiny.