AutoSpeed

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | AutoSpeed

AutoSpeed je pohodlné řešení pro dosažení stále stejné přesnosti ukládání při optimální rychlosti jízdy vpřed. Měnící se půdní podmínky mají běžně za následek různé výsledky co se kvality osevu týče. Při použití funkce AutoSpeed zadává řidič požadovanou přesnost ukládání. Podle toho, zda je požadovaná hodnota překročena nebo naopak není dosažena, přenáší Maestro změněnou požadovanou rychlost do traktoru. Kvalita osevu tak zůstává pokud možno konstantní VK.