AUTOMATICKÁ REGULACE PŘÍTLAKU NA SECÍ BOTKU PRO PŘESNÉ SECÍ STROJE

AutoForce

HORSCH Maschinen GmbH Produkty Chytrá řešení | AutoForce

AutoForce – proč automatické přizpůsobení přítlaku?

  • Kamenité půdy vyžadují větší přítlak, aby se zrna dostala do řádku a především do stejné hloubky. Při příliš nízkém přítlaku botky by těleso botky běželo neklidně a rostliny by vzcházely různou rychlostí a nerovnoměrně.
  • V lehkých půdách, citlivých na tlak je zapotřebí menšího přítlaku, aby se půda nezhutnila. Příliš velký tlak radliček zhutňuje půdu, zpomaluje vývoj kořenů – i přesto že jsou všechna zrna umístěna ve stejné hloubce.
  • Málokdy panují na poli stejné podmínky. Proto je nutné přítlak botek přizpůsobit konkrétním podmínkám.
  • To je důvod, proč HORSCH vyvinul automatickou regulaci přítlaku botek.

Jak funguje AutoForce?

  • Pracovní záběr stroje lze rozdělit na 1, 2 nebo 4 sekce.
  • Tlak je měřen na obou opěrných kolech senzorem.
  • Systém řídí tlak pístnic na paralelogramu a přizpůsobí jej tak, aby hmotnost na opěrných kolech byla vždy stejná. Jedinečná konstrukce Maestra je schopna přenášet hmotnost stroje na výsevní lištu.
  • Přítlak botky se pak automaticky mění od 150 kg do 350 kg.