Článek

HORSCH Maschinen GmbH Bezorebně Aktuality | Článek

Plnění snů je důležité

Jistě jste si všimli, že mnoho mých příspěvků se v minulosti věnovalo technologii zpracování půdy a setí secím strojem Focus TD. Dnes bych chtěl všechny jeho výhody stručně shrnout a zároveň přidat příběh, který se možná hodí právě do adventního období. Občas by si každý z nás měl splnit nějaký sen a v případě farmáře to může být pořízení nového stroje.

Pan Ondřej Němec, se kterým se znám již mnoho let hospodaří ve Valdíkově na Třebíčsku. Tamní podmínky nepatří rozhodně mezi ty nejvhodnější pro zemědělskou činnost. Jedná se o oblast, kam ještě zasahují suché podmínky známé z jihu Moravy. Sucho je zde ještě zvýrazněno mělkými, lehkými a kamenitými půdami. Zásobenost živinami je u těchto půd na nižší úrovni než ve většině ostatních oblastí a také hodnota pH je přirozeně nižší. Vyrábět v těchto podmínkách se ziskem není tedy nic jednoduchého a také proto je třeba každou investici, včetně těch do strojů, dobře zvážit.

Pan Němec se před mnoha lety rozhodl pro základní zpracování půdy bez orby. Pořídil si radličkový kypřič Terrano FX, který je vhodný pro mělkou podmítku, středně hluboké kypření i hluboké kypření, přes 30 cm. Byl to první krok k úspoře vody v půdě, ale i přesto je velmi závislý na tom, kolik srážek spadne především v jarním období. K tomu, aby co nejlépe investoval do vyrovnání deficitu živin v půdě využívá starší radličkový secí stroj s radličkou Duett, která umí současně při setí uložit hnojivo pod osivo. Takto, do depa uložené osivo, má i při nižších dávkách velmi dobrý vliv, především na počáteční vývoj rostliny, tedy na tvorbu kořenů a odnožování. I při tomto způsobu hnojení, je samozřejmě nutné, i vzhledem ke kvalitě půdy, zachovat nějaké běžné zásobní hnojení.

 V poslední době jsou zemědělci společností velmi kritizováni z hlediska negativního vlivu na životní prostředí. Pan Ondřej Němec si nedávno pořídil velmi kvalitní postřikovač HORSCH Leeb 4 LT, který díky velmi nízkému úletu postřikové jíchy zajistí lepší a tím i levnější účinek a zároveň méně škodí přírodě. To jsou sny, které si splnil v minulosti.

Letos v létě si splnil další sen, a tím je koupě secího stroje Focus 3 TD. Je tedy prvním, možná v celé střední Evropě, který tento stroj vlastní. Nutno ještě dodat, že v uskutečňování těchto snů jej podporuje i manželka.

A proč se pro tento stroj rozhodl?

Již několik let si nechával sít řepku ozimou právě strojem Focus TD. Tuto službu mu většinou zajišťovala firma Stagra Studená. Výhody tohoto stroje v případě setí řepky řepky, byly již mnohokrát popisovány. Kromě toho umí samozřejmě sít velmi kvalitně i všechny ostatní plodiny, opět s výhodou současného přihnojení pod rostlinu. Z hlediska ochrany půdy jsou ve hře ještě další faktory, které stroj Focus splňuje. V mnoha případech umí zasít i do strniště, nebo po mělké podmítce, čímž je zajištěna lepší ochrana před erozí. Jedná se tedy o metodu Srip-Till, která bude zřejmě i do budoucna stále více upřednostňována vzhledem k předpisům. Také pro další zkvalitňování půdy, zvyšováním množství humusu v půdě je tento stroj velmi vhodný. Nepotřebuje tak intenzivní přípravu, nespaluje se tedy tolik uhlíku. Je ovšem především vhodný pro zakládání různých směsí meziplodin (je vybaven dalším 3. zásobníkem Mini-Drill), ideálně rovnou do strniště po sklizni hlavní plodiny.

Toto jsou hlavní důvody pro pořízení stroje Focus TD, o kterých se pan Němec přesvědčil, ale musel si počkat na menší záběr stroje, který je levnější a nevyžadoval další investici do výkonnějšího, a hlavně dražšího tažného prostředku.

Pan Ondřej Němec zvládá bez zaměstnanců, pouze s občasnou výpomocí rodiny, hospodařit na 180 ha orné půdy. K tomu mu pomáhají nejen kvalitní a výkonné stroje, ale také jeho vášeň pro zemědělství.