Článek

HORSCH Maschinen GmbH | Článek

HORSCH Maestro Row Unit (výsevní jednotka)

V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na naši novou výsevní jednotku, kterou je možné vybavit oběma dávkovacími systémy a která se dá zabudovat do všech konstrukčních řad Maestro.

Nejdůležitějším faktorem pro dobré výnosy u přesného setí je dodržení přesné hloubky a rovnoměrné uložení osiva. Jen tak je zajištěno stejnoměrné vzcházení rostlin. Na chování tělesa při chodu a na přesné hloubkové vedení má u této výsevní jednotky vliv vícero součástí. Paralelní připojení secích těles je u přesných secích strojů standardem. U HORSCH Maestro se tělesa dokážou díky paralelogramové konstrukci s výkyvem 40 cm optimálně přizpůsobit půdě a případným nerovnostem. Mimoto je připojení na stroje Maestro konstruováno jako velmi těžké a masivní tak, aby byla zaručena dlouhá životnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Paralelogram secích těles HORSCH je 35 cm široký a řadí se mezi nejširší na trhu. A také body podléhající opotřebení, tedy pouzdra, jsou uložena hodně směrem ven. To je důležité především pro lepší pohlcování sil působících z boku nebo krouticích sil u tělesa a pro co nejmenší opotřebení paralelogramu a připojení tělesa. Díky této pevné, stabilní a také bezúdržbové konstrukci může každý náš stroj Maestro oset několik tisíc hektarů.

Kromě základního připojení tělesa na rám je pro přesné hloubkové uložení osiva důležité také hloubkové vedení kotoučů. O to se starají dvě hloubková kola, která jsou vedena přes nápravový čep. Kotouče odpovědné za vytvoření výsevního řádku jsou přitom upevněny přesně mezi oběma hloubkovými koly. Hloubka výsevu je omezena pomocí dorazu hloubkového plechu. Dá se snadno a rychle nastavit pomocí čepu. U této konstrukce nedochází k opotřebení; body podléhající eventuálnímu opotřebení u připojení hloubkových kol jsou velkoryse dimenzovány a zajišťují i zde dlouhou životnost. Navíc jsou hloubková kola a disky vybaveny velkými a stabilními ložisky; ani zde tak není nutné při ukládání do hloubky ve velmi náročných a tvrdých podmínkách činit kompromisy na základě příslušného jízdního výkonu stroje.

Pro čisté a přesné uložení osiva do hloubky je pak kromě připojení tělesa a konstrukce hloubkového vedení rozhodující také přítlak na botku. Výsevní jednotky Maestro se sériově vyrábí s hydraulickými válci pro odlehčení přítlaku na botku. Řidič tak může z kabiny pohodlně nastavit přítlak na botku 150 kg až maximálně 350 kg na řádek. Ve většině případů je ale HORSCH Maestro vybaven doplňkovou výbavou AutoForce, což je systém, který během jízdy na poli automaticky hydraulicky přizpůsobuje přítlak na botku podle stávajících půdních podmínek. Při proměnlivých půdních podmínkách volí systém vždy takový přítlak na botku, aby bylo zajištěno spolehlivé vniknutí secí botky do půdy. Je tak vždy dodržena nastavená hloubka setí. Nehrozí už nebezpečí, že bude secí těleso v náročných podmínkách kvůli příliš nízkému přítlaku na botku vedeno příliš mělce nebo dokonce nad zemí. Stejně tak systém brání zbytečnému utužení půdy u výsevního řádku v důsledku příliš velkého přítlaku na botku. Toto utužení může zejména ve vlhčích podmínkách negativně ovlivňovat růst kořenů a vývoj mladých rostlin.

Pro individuální přizpůsobení secích těles je možné podle daných podmínek zabudovat různé systémy zamačkávacích kol. Je možné vybírat mezi gumovými přítlačnými koly o šířce 50 mm s hladkým nebo profilovaným povrchem a úzkými gumovými přítlačnými koly o šířce 25 mm. Navíc HORSCH nabízí dvě speciální litinová kola. Tato prstová, resp. hrotová kola se montují vždy v kombinaci s normálním gumovým přítlačným kolem, které pak přebírá hloubkové vedení. Speciální kola zajišťují narušení stěny výsevní drážky, když výsevní kotouče způsobí lehké utlačení stěn výsevní drážky. Výsevní řádek se díky kolům také lépe uzavře; především u velmi těžkých jílovitých půd nedochází za sucha k opětovnému otevření výsevního řádku. Navíc se dá cíleným kypřením půdy pomocí speciálních kol podpořit růst kořenů a tím i vývoj mladých rostlin. Prstové, resp. hrotové kolo přitom vždy jede na straně výsevního řádku, kde se nachází také pruh pro podkořenové hnojení. Kořeny rostlin tak mohou rychleji a nerušeně růst ve směru k zásobě hnojiva. Prstové kolo je přitom z těchto dvou kol agresivnější a používá se v náročných podmínkách u těžkých a středně těžkých půd. Hrotové kolo nepracuje tak agresivně a hodí se pro středně těžké typy půd a pro lehčí podmínky.

Na výsevních jednotkách HORSCH je od roku 2020 namontována také přírubová deska, na kterou je možné upevnit různé vpředu nesené nástroje. Například odklízeče hrud, které se zavěšují plovoucím způsobem a samy se vedou pomocí zabudovaných hloubkových kol, připraví oblast výsevu. Kameny, hrubé části půdy a organický materiál posunou stranou tak, aby zůstalo jemné seťové lůžko. Stále více se odklízeče hrud používají k odstranění svrchní, většinou vysušené půdní vrstvy. Osivo se tak dá snáze vyset do vlhkého seťového lůžka, suchá zemina se shrne mezi řádky. Navíc se dají na přírubovou desku umístit například dvoudiskové hnojicí botky pro podkořenové hnojení. Možné jsou i další nástroje nesené vepředu, např. řezací disk nebo kypřič. Kromě nejběžnějších, vepředu nesených nástrojů, které může dodat přímo HORSCH, má být v budoucnu díky normovanému rozměru upínací desky možné namontovat na výsevní jednotku speciálnější, vepředu nesené nástroje jiných výrobců.

Nové přesné secí botky Maestro se díky dlouhé životnosti a trvanlivosti dají používat na poli po mnoho let. Výběrem jednoho ze dvou dávkovacích systémů AirVac a AirSpeed a díky rozmanitým možnostem výbavy se dají přesné secí stroje HORSCH Maestro optimálně přizpůsobit podmínkám stanoviště, provozním požadavkům a individuálním oblastem použití. Přitom se HORSCH vždy zaměřuje na optimální uložení osiva, růst homogenních porostů a podporu vývoje mladých rostlin.