Optipack SD

HORSCH Maschinen GmbH 产品 | Optipack SD
特点
Optipack SD 的优势

– Tiger系列联合整地机的优化组合
– 浅翻或深松后强镇压
– 同样适合粘性土壤
– 4,50 - 7,80 m 作业宽度
– 最小需要在原动力需求基础上增加 30 kW / 40 PS

Optipack SD 的更多特点

– 镇压辊重量 600 kg / m
– 镇压辊了留下非常好的土壤结构
– 不受石头地块影响
– 安全的道路运输
– 操控调节简单

 Optipack SD

独立的钢结构镇压辊


技术规格

Optipack SD

技术数据

 

HORSCH Optipack SD 4 SD 5 SD 6 SD 8 SD
作业宽度(m) 4,50 5,70 6,40 7,80
运输宽度(m) 2,95 2,95 2,95 2,95
运输高度(m) 2,55 3,15 3,45 4,00
长度(m) 5,15 5,15 5,95 6,65
重量(kg)* 3.460 4.135 4.525 5.500
负载压力(kg) 300 300 300 300
镇压辊行数/数量 2 / 39 2 / 49 2 / 55 2 / 67
SD 盘直径(cm) 61 61 61 61
行走装置轮胎尺寸 400 / 60 - 15.5 400 / 60 - 15.5 400 / 60 - 15.5 400 / 60 - 15.5
动力需求(KW/PS) 30-45 / 40-60 40-55 / 55-75 45-65 / 60-90 60-90 / 80-120
双作用控制器 2 2 2 2
照明 标配 标配 标配 标配

*该重量为机器最低配置下无刹车制动下的重量