Po roce chceme připomenout výsledky a.s. Uniagris Pěnčín a ukázat, s jakou spolehlivostí zde využívají metodu Focus pro založení špičkových porostů ozimých řepek.

Cruiser XL uplatní svoje hlavní přednosti ve spojení se secím strojem Focus TD nebo novinkou Serto SC. Secí stroj Serto SC používá botky PowerDisc, které nejvíce vyniknou v těžko zpracovatelných půdách s větším podílem hrud. Zde se botky PowerDisc...

Když se kombinuje nízký výsevek pšenice, mělká hloubka setí a správné nastavení secích botek, jsou výsledkem špičkové porosty. Podívejte se na praktický příklad.

Radličky Ultra Low Disturbance jsou vyvinuty pro hluboké kypření při omezeném promíchávání půdy. Příklad praktického využití ve stroji Focus při setí řepky se současným rozrušením zhutněného podorničí.

Znojemsko postihlo letos katastrofální sucho. Přesto se panu Markovi z Únanova podařilo založit vynikající porosty řepky, díky pružné technologii Focus. Přečtěte si o jeho postupu.

Nárokům zpracování těžkých půd byla uzpůsobena nová radlička ULD. Používá předsunutý nos a je osazená karbidovými destičkami po celé hloubce. Radlička je dělená a tak je možné měnit pouze nos, který se opotřebovává nejrychleji.

Akciová společnost DVP Agro Rajhrad reaguje na klesající bilanci organické hmoty v půdách a proto doplnili osevní postup o strniskové meziplodiny, pěstované s vysokou intenzitou tvorby nadzemní i kořenové hmoty.

Focus už dávno není specialista pouze na setí řepky – umí samozřejmě i všechny ostatní plodiny, a velmi se hodí také k setí různých směsek a podsevů s krycí plodinou. Přečtěte si několik praktických příkladů přímo od uživatelů.

Společnost Uniagris a.s. Pěnčín používá už několik let na celé výměře metodu Focus pro výsev máku. Uložení osiva do brázd mezi hrůbky zajišťuje spolehlivý přísun vláhy a ochranu vzcházejících rostlin.

K výsevu na široké rozteče je možné výhodně používat secí stroj Pronto DC s jednoduchou úpravou.  Výhodou je příprava seťového lůžka při setí a vysoká pracovní rychlost a výkon.