Cruiser XL uplatní svoje hlavní přednosti ve spojení se secím strojem Focus TD nebo novinkou Serto SC. Secí stroj Serto SC používá botky PowerDisc, které nejvíce vyniknou v těžko zpracovatelných půdách s větším podílem hrud. Zde se botky PowerDisc...

Jednou z novinek značky Horsch pro rok 2018 je širokozáběrový secí stroj Serto SC. Je určen především pro větší podniky, které provádějí přípravu půdy a vlastní setí odděleně.

V ZD Hrotovice si vysokovýkonné stroje pořizují proto, že chtějí pracovat na pozemcích za optimálních podmínek a s co nejmenším počtem operací, aby se v půdě uchovalo maximum vláhy.

Další příklad využití nového radličkového podmítače Cruiser XL - předseťová příprava vlhké hlinité půdy na jeden přejezd s výkonem dostačujícím pro dva secí stroje o záběru 6 metrů.

Cruiser díky malé vzdálenosti 15 cm mezi navazujícími radličkami zajišťuje velmi kvalitní a celoplošné rozdrobení půdy. Toto uspořádání má přednost i v tom, že se vytváří minimum hrud i na těžších půdách, případně za mokra.

V průběhu letošního léta se zemědělělcům představuje nový velkozáběrový radličkový podmítač Cruiser XL, určený pro první zpracování půdy po sklizni a pro předseťovou přípravu půdy.

Průběh žní obilovin i dosahované výnosy budou mnohem komplikovanější, než se očekávalo. Porosty však vyprodukovaly velké množství slámy a proto je nutné věnovat velkou pozornost kvalitě sklizně a podmítky.

Stále častěji se v posledních letech v porostech setkáváme s následky, které způsobuje nevhodná předseťová příprava. Kompaktory sice umí urovnat pozemek a rozbít hroudy, ale za cenu utužení půdy, často až nadměrného.

Pro jarní setí mají v podniku Zemagro spol. s r.o. Strážovice vyzkoušený účinný postup, kterým šetří maximum vláhy v půdě a dosahují výborného vzcházení.

Podívejte se na práci krátkého talířového podmítače Joker RT s pérovou lištou CrossBar při předseťové přípravě se současným zapravením kejdy.