Srážkově chudá zima umožnila v ZD Radkovice u Hrotovic včasné zasetí silážních kukuřic do pozemků prokypřených a urovnaných už z podzimu.

Letošní chladné a mokré jaro způsobilo na celém území ČR zpoždění termínů setí kukuřice. Cenné služby proto poskytla výkonná technika, která si poradí i s obtížnými podmínkami pro setí.

Státní statek Miroslav a.s. používá dvanáctiřádkové Maestro se zásobníkem na 9 000 litrů pro výsev kukuřice a slunečnice na ploše 1 000 hektarů.

Doporučení před začátkem práce s přesným secím strojem Maestro 12 SW - příklad údržby v podniku Stagra Studená.

Funkce Section Control slouží ke spolehlivému zabránění přesévání nebo překrývání záběrů postřikovače - dva příklady z praxe.

Na farmě Novotných pracuje Maestro už druhou sezónu a pro letošní setí využili majitelé nových zkušeností.

Velmi užitečnou funkcí nových secích strojů i postřikovačů je automatické vypínání sekcí nebo výsevních jednotek.

Ve společnosti Proagro Radešínská Svratka už čtvrtým rokem s plnou spokojeností praktikují výsev kukuřice po žitu.

Při výsevu kukuřice v minulém týdnu byly rozhodujícími požadavky výkon secího stroje a schopnost uložit osivo „na vodu“.

Na rodinné farmě Novotných využívají nejmodernější prostředky pro efektivnější výrobu silážní kukuřice.