Nárokům zpracování těžkých půd byla uzpůsobena nová radlička ULD. Používá předsunutý nos a je osazená karbidovými destičkami po celé hloubce. Radlička je dělená a tak je možné měnit pouze nos, který se opotřebovává nejrychleji.

Cruiser díky malé vzdálenosti 15 cm mezi navazujícími radličkami zajišťuje velmi kvalitní a celoplošné rozdrobení půdy. Toto uspořádání má přednost i v tom, že se vytváří minimum hrud i na těžších půdách, případně za mokra.

Akciová společnost DVP Agro Rajhrad reaguje na klesající bilanci organické hmoty v půdách a proto doplnili osevní postup o strniskové meziplodiny, pěstované s vysokou intenzitou tvorby nadzemní i kořenové hmoty.

V průběhu letošního léta se zemědělělcům představuje nový velkozáběrový radličkový podmítač Cruiser XL, určený pro první zpracování půdy po sklizni a pro předseťovou přípravu půdy.

Z médií je delší dobu cítit tlak na zemědělce, kteří jsou označováni za hlavního původce sucha, a také záplav. Veřejnosti se předkládá, že kvůli špatnému zacházení s půdou dochází k jejím ztrátám, a vlivem chemizace se ničí kvalita vody.

Průběh žní obilovin i dosahované výnosy budou mnohem komplikovanější, než se očekávalo. Porosty však vyprodukovaly velké množství slámy a proto je nutné věnovat velkou pozornost kvalitě sklizně a podmítky.

Homogenizace porostů řepky pomocí kombinované desikace a lepení je v letošním roce velice aktuální téma. Aplikace má svoje nároky, které je nutné mít na paměti. Praktický příklad.

Podívejte se na aktuální situaci ve dvou podnicích, které používají radličkový secí stroj Sprinter, a kde těží ze zvládnuté strategie při práci s půdou.

Samojízdný postřikovač Leeb PT 330 v akciové společnosti Rostěnice dosahuje díky obvyklé pracovní rychlosti 25 km/h a velmi nízké aplikační výšce opravdu zajímavých výsledků.

Agrokonzulta Žamberk, přímý importér zemědělské techniky HORSCH, celé letošní jaro a léto zájemcům předvádí samojízdný postřikovač Leeb PT 350.