Družstvo vlastníků v Polance nad Odrou používá pro zpracování mokré těžké půdy radličkový kypřič Terrano 5 FM. Dokážou strniště středně hluboko jedním přejezdem a bez hrud připravit k setí ozimé pšenice.

Zemědělský podnik ZD Niva Výčapy na Vysočině používá velmi účinnou metodu pro nápravu půdních utuženin a kolejí po sklizni kukuřice. Těsný odstup před setím zaručuje minimální ztrátu půdní vláhy a výborné urovnání.

Když se kombinuje nízký výsevek pšenice, mělká hloubka setí a správné nastavení secích botek, jsou výsledkem špičkové porosty. Podívejte se na praktický příklad.

V ZD Hrotovice si vysokovýkonné stroje pořizují proto, že chtějí pracovat na pozemcích za optimálních podmínek a s co nejmenším počtem operací, aby se v půdě uchovalo maximum vláhy.

Další příklad využití nového radličkového podmítače Cruiser XL - předseťová příprava vlhké hlinité půdy na jeden přejezd s výkonem dostačujícím pro dva secí stroje o záběru 6 metrů.

V současnosti na polích dobře vidíme rozdíly, kde jsme podmítali včas a pozdě, jsme kde pozdě ošetřili výdrol a kde sejeme správně nebo příliš hluboko.

Radličky Ultra Low Disturbance jsou vyvinuty pro hluboké kypření při omezeném promíchávání půdy. Příklad praktického využití ve stroji Focus při setí řepky se současným rozrušením zhutněného podorničí.

Kvůli přirozeným vlastnostem jílovitých slévavých půd bývá jejich zpracování velmi problematické. Podívejte se na zpracování pouze 14 dní po posledních srážkách, a to kombinovaným talířovo-radličkovým kypřičem Terrano 6 MT.

Velmi důležitou roli to, co předchází setí - způsob zpracování půdy. Jestliže se dále zaměříme na různé způsoby setí, pak je třeba konstatovat, že mnozí pěstitelé hledají stále něco nového, ať už nové hybridy, výsevky nebo secí stroje.

Znojemsko postihlo letos katastrofální sucho. Přesto se panu Markovi z Únanova podařilo založit vynikající porosty řepky, díky pružné technologii Focus. Přečtěte si o jeho postupu.