Vše o HORSCH učit tady. Ať už je to nový produkt nebo praktikant projekt - ve zkratce, nové informace od HORSCH.

Podnik Hospodářské družstvo Unhošť zásadně zvýšil kvalitu zpracování půdy a setí. Posílil tak svoji konkurenceschopnost při obsazování půdní držby.

Družstvo vlastníků v Polance nad Odrou používá pro zpracování mokré těžké půdy radličkový kypřič Terrano 5 FM. Dokážou strniště středně hluboko jedním přejezdem a bez hrud připravit k setí ozimé pšenice.

Zemědělský podnik ZD Niva Výčapy na Vysočině používá velmi účinnou metodu pro nápravu půdních utuženin a kolejí po sklizni kukuřice. Těsný odstup před setím zaručuje minimální ztrátu půdní vláhy a výborné urovnání.